MATURY 2015      Włoszczowski Sikorski i kieleckie Nazaretanki – I miejsce w województwie
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Jesteśmy szkołą sukcesu

Kontakt:


I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wiśniowa 12
29-100 Włoszczowa
tel. (41) 394 24 12
fax (41) 394 51 50
e-mail: liceum, ceLOwnik

facebook