III Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Ɓukasza Uniejewskiego


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Jesteƛmy szkoƂą sukcesu

Kontakt:


I Liceum OgólnoksztaƂcące im. gen. WƂadysƂawa Sikorskiego
ul. Wiƛniowa 12
29-100 WƂoszczowa
tel. (41) 394 24 12
fax (41) 394 51 50
e-mail: liceum, ceLOwnik

facebook