ABSOLWENCI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. GEN. W. SIKORSKIEGO