Dyrektorzy naszego liceum

mgr Adam Gruchalski  1945 - 1946
mgr Mieczysław Knorr  1946 - 1947
mgr Stanisław Kormanek  1947 - 1955
mgr Leon Solarski  1955 - 1962
Marian Milanowski  1962 - 1966
mgr Henryk Wolny  1966 - 1974
mgr Ryszadr Zieliński  1974 - 1980
mgr Tadeusz Stolarski  1980 - 1998
mgr Roman Wojtalczyk  1998 - 2003
mgr Stanisław Wilk  2003 - 2008
mgr Bożena Kaczor  2008 - ...