Od września 2014 r. w naszym liceum klasa Ic i chętni z klasy Ib przystąpili do udziału w projekcie: Internetowa Klasa Fizyczna.Uczniowie realizują innowacyjny program nauczania z fizyki. Celem realizacji programu ma byćwzrost motywacji do kontynuowania nauki z przedmiotów ścisłych i pogłębienie wiedzy na poziomie rozszerzonym z zakresu fizyki. W ramach uczestnictwa w Projekcie wszyscy uczestnicy uzyskali bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej NAUKI FIZYCZNE i dodatkowych zajęć z fizyki  prowadzonych na terenie naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora projektu nauczyciela fizyki Iwony Karaś.