18-03-2019 1 procent podatku

 

1% podatku

 

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, Absolwentów i Sympatyków I Liceum  o przekazanie 1% podatku na konto Fundacji I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie (www.sikorski.edu.pl)

 

Numer KRS: 0000343284  

 

Numer Konta: 86 8525 0002 0000 0010 6180 0003

 

 

Statut Fundacji