Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego     im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie obowiązująca   od 01 września 2021 rPrezentacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole


 

Informacja o ubezpieczeniu uczniów 

 

 

 

Statut

Regulamin monitoringu szkolnego

Informacja dyrektora o zakazie opuszczania terenu szkoły

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Pismo Dyrektora szkoły z 21.06.2021

Informacje o ubezpieczeniu na rok szkolny 2021/2022