Matura. TOP 20 najlepszych liceów w Świętokrzyskiem - „Echo dnia”

 

 

2015r.

 

8 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2014r.

 

10 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2013r.

 

13 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

2012r.

 

11 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2011r.

 

19 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2010r.

 

17 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

 

 


 

Ranking Liceów -woj.świętokrzyskie PERSPEKTYWY

 

2015r.

 

6 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2014r.

 

11 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2013r.

 

13 miejsce  Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2012r.

 

16 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 

2011r.

 

16 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Włoszczowa

 


 

 

 Wyniki EWD 2012-2014 w powiecie włoszczowskim

 

 

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych:

  1. Prawa górna ćwiartka- szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  2. Prawa dolna ćwiartka- szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  3. Lewa górna ćwiartka - szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)
  4. Lewa dolna ćwiartka - szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD ( postępie w porównaniu do wyników z gimnazjów)

 

 

 

 

 

źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/

 

 


 

 

 Nasze liceum jako jedyne w powiecie - szkołą sukcesu

 

Jak czytać wykres EWD?


I ćwiartka - szkoła sukcesu - szkoła osiąga wysokie wyniki, a uczniowie odnotowują liczący się postęp w porównaniu z egzaminem po gimnazjum.

II ćwiartka - szkoła wspierająca - szkoła osiąga słabe wyniki, ale uczniowie odnotowują postęp w porównaniu z egzaminem po gimnazjum.

III ćwiartka -szkoła wymagająca pomocy - szkoła osiąga słabe wyniki, a uczniowie wypadają jeszcze gorzej niż na egzaminie po gimnazjum.

IV ćwiartka - szkoła niewykorzystanych możliwości - szkoła osiąga wysokie wyniki, ale uczniowie wypadają gorzej w porównaniu z egzaminem po gimnazjum.

 

Ponadto w centrum układu współrzędnych (na przecięciu osi) znajdują się szkoły neutralne.
Są to szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność nauczania.

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych, liczone oddzielnie dla liceów i  oddzielnie dla klas technikalnych, czyli Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD).  Wskaźniki te obejmują wyniki z matury zebrane z lat 2010 – 2012. Można je sprawdzić  dla wszystkich szkół na stronie www.matura.ewd.edu.pl w zakładce: Dla dyrektorów i nauczycieli ,  EWD określa się nie jako najwyższe wyniki z egzaminu, ale efekt nauczania w porównaniu  do wyniku egzaminu z poprzedniego etapu edukacyjnego. W przypadku szkól ponadgimnazjalnych porównuje się wyniki z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

 

Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego,  jest miarą postępów uczniów w określonym okresie badawczym.

 

Jak prezentuje się  nasze liceum , można sprawdzić w tym raporcie, można zobaczyć również  na poniższych wykresach. Wniosek ogólny, na podstawie wyników z lat 2010 -2012 jest następujący: Szkołą sukcesu  w naszym powiecie jest jedynie I Liceum Ogólnokształcace im. gen. W. Sikorskiego.  Tylko w tej szkole  uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki, ale przez trzy lata nauki w liceum  odnotowują liczący się postęp w porównaniu z wynikami ze szkoły gimnazjalnej. 

 

Zobacz i porównaj wyniki liceów ogólnokształcących i techników z naszego powiatu zobacz >> 

 

Przedmioty humanistyczne:

 

 

 

 

 

Język polski:

 

 

 

 Przedmioty matematyczno – przyrodnicze:

 

 

Matematyka:

 

 

Wykresy zostały wykonane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie wyników maturalnych porównanych z wynikami gimnazjalnymi z lat 2010 -2012.

 

 

 


 

Nasza szkoła ponownie najlepszym liceum w powiecie


Miło nam zakomunikować, ze nasze liceum jest na 13 miejscu w województwie świetokrzyskim w Rankingu Liceów Ogólnokształcacych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Awansowaliśmy o 3 miejsca w stosunku do roku poprzedniego. Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (40%) oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką (5%).

 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013 woj. świętokrzyskie


 

 Nazwa szkołyMiejscowośćRank.
ogólnopolski
Wynik
1 Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej Kielce 52 56,79
2 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Kielce 73 54,67
3 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego Kielce 84 52,72
4 VI LO im. Juliusza Słowackiego Kielce 165 47,33
5 LO nr II im. Joachima Chreptowicza Ostrowiec Św. 185 46,46
6 I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum Sandomierz 212 45,91
7 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Skarżysko-Kam. 225 45,54
8 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Kielce 278 43,22
9 IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej Kielce 287 42,82
10 LO nr III im. Władysława Broniewskiego Ostrowiec Św. 309 42,56
11 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Busko-Zdrój 325 42,11
12 Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Kielce 500+ 38,68
13 I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego Włoszczowa 500+ 38,6
14 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Starachowice 500+ 38,36
15 II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Sandomierz 500+ 38,1
16 I LO im.Komisji Edukacji Narodowej Końskie 500+ 37,88
17 Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. St. Staszica Stąporków 500+ 36,03
18 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Starachowice 500+ 35,27
19 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Jędrzejów 500+ 35,05
20 Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica Ostrowiec Św. 500+ 34,83
21 II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie 500+ 34,43
22 Liceum Ogólnokształcące w ZS im. St. Staszica Staszów 500+ 34,33
23 Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej Kazimierza Wielka 500+ 34,31
24 41 Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki Kielce 500+ 34,04
24 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Skarżysko-Kam. 500+ 34,04

 

Ranking "Perspektyw"

 

 


 

 

Gratulacje dla „Sikorskiego”od Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego B.Kaczor podczas ostatniej narady organów prowadzących i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach   wraz z gratulacjami od Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka  i  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  M. Muzoł odebrała symboliczną lampę naftową fundowaną  dla szkół, spośród których  najwięcej absolwentów  podjęło studia na  PŚ.

Warto podkreślić, że  Politechnika takie badania  studentów prowadzi od 4 lat  i od 4  lat   w powiecie włoszczowskim tylko nasza szkoła otrzymuje gratulacje  za największą liczbę absolwentów studiujących na PŚ. A przecież uczniowie „Sikorskiego” dostają się nie tylko do Kielc, ale  na uczelnie w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach, Katowicach.