Terminarz rekrutacji dla absolwentów gimnazjów i  szkół podstawowych                       

na r. szk. 2019/2020:

 


 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności


 

terminy

 

1

 

Składanie  podań i dokumentów  przez kandydatów do  I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego  we Włoszczowie

 

 

13 V – 25 VI 2019

 

2

 

Składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów 

 

 

19 VI -25 VI 2019

 

3

 

Weryfikacja złożonych dokumentów przez SKR-K

 

 

Do 28 VI 2019

 

4

 

Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych     i kandydatów niezakwalifikowanych  do Liceum

 

 

16 lipca 2019

 

5

 

Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty przez uczniów, którzy dostarczyli kopie w/w dokumentów Niedoręczenie przez kandydata oryginałów dokumentów traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.


 

 

Od 16 lipca do 24 lipca 2019

 

6

 

Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych        do szkoły

 

 

25 lipca 2019 r.

 

7.

 

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej 

 

 

Od 26 VI do 30 VIII 2019

 

 

 


 

 

 

Harmonogram dyżurów Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

 

Data

Godzina

19 VI 2019 r.

800 - 1600

21 VI 2019 r.

800 - 1600

24 VI 2019 r.

800 - 1600

25 VI 2019 r.

800 - 1600

26 VI 2019 r.

800 - 1600

27 VI 2019 r.

800 - 1600

28 VI 2019 r.

800 - 1600

 

 Regulamin rekrutacji