Składanie podań i dokumentów do  naszego liceum


Szanowni Rodzice!


Drodzy Kandydaci do I LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie!

 

Proponujemy następującą formę rekrutacji do naszego liceum:


1)      od 17 maja  do 21 czerwca  2021 r. –przesłanie skanu ( zdjęcia)wypełnionego  i podpisanego podania ( pobranego ze strony szkoły) na adres rekrutacja@1-lo.pl lub złożenie  wypełnionego podania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 -15.00

 

 

2)      od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. -uzupełnienie podania  poprzez dostarczenie innych dokumentów ( zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły –   22 lipca 2021, godz. 12.00.

 


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły –   2 sierpnia  2021, godz. 12.00 

 


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 


Zapraszamy!!!

 

PODANIE