Terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów do pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego:

 Data  Godzina
 22 VI (piątek)  7:00 - 16:00
 23 VI (sobota)  9:00 - 14:00
 25 VI (poniedziałek)         7:00 - 16:00
 26 VI (wtorek)  7:00 - 16:00 

 

 

 

 

 Regulamin rekrutacji